HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

การเตรียมตัวมาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีความยินดี ที่จะให้ความช่วยเหลือ ในการประสานงาน กับผู้ให้บริการประกันของท่าน ทุกปีมีผู้ป่วยหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการบริการทางการแพทย์และได้รับการรับรองในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันเราได้ร่วมมือกับบริษัทประกันทั่วโลกและมีเครือข่ายคู่สัญญาที่กว้างขวางความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อจำกัดต่างๆ ทาง รพ.ขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทประกันของท่านก่อนที่จะ วางแผน การรักษา  ท่านสามารถไปที่หน้า ประกันคู่สัญญา เพื่อดูว่าบริษัทประกันของท่านเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาลหรือไม่
 
บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน ประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา
 
บริการผู้ป่วยนอก
ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกันของท่าน
 
บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถช่วยท่านใน การได้รับประกันการชำระเงินก่อนที่จะเข้ารับการรักษา
 
บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 
หากท่านจำเป็นต้องทำการรักษาแบบผู้ป่วยใน กรุณาติดต่อบริษัทประกันของท่าน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ จะช่วยประสานงานขอหนังสือคุ้มครองการรักษาพยาบาลกับบริษัทประกันก่อนท่านเข้ามารับการรักษา
 
เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโปรดนำเอกสารดังนี้
- Passport , บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
- บัตรประกัน , หน้ากรมธรรม์
- เอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกันของท่าน
 
โปรดทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพระยองขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร
ทางโรงพยาบาลจะแจ้งทันทีหากไม่สามารถรับติดต่อประกันของท่านได้
 
บริการผู้ป่วยนอก
ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกัน
ของท่าน หากไม่ได้ตกลงไว้ผู้ป่วยจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเองและเบิกกับบริษัทประกันในภายหลัง  โรงพยาบาลจะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเคลม เช่น ใบรับรองแพทย์ , ใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
 โรงพยาบาลกรุงเทพระยองสามารถช่วยในการประสานงานกับผู้ให้บริการประกันของท่านเครือข่ายคู่สัญญา ของโรงพยาบาลรวมถึง บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ บริษัทประกันสุขภาพไทย
 
 • บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องมารับการรักษาแบบเร่งด่วน ท่านจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 • บริษัทประกันสุขภาพไทย ชาว ไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับ ความคุ้มครองสำหรับ การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  
บริษัทประกันสุขภาพเอกชนระหว่างประเทศ
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุที่ต้องพักรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) , ใบขับขี่ , ID card
 • บัตรประกัน , เอกสารกรมธรรม์
 
โปรดรับทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพระยองขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควร ทางโรงพยาบาลจะแจ้งทันทีหากไม่สามารถรับติดต่อประกันของท่านได้
 • แพทย์จะเขียนรายงาน รายละเอียดการวางแผนรักษาของท่าน
 • ขั้นตอนการประสานงานกับบริษัทประกันต่างประเทศ  แผนกบริการลูกค้า - ส่วนงานต่างประเทศจะประสานงาน  กับบริษัทประกันของท่านเพื่อขอหนังสือคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • ทางโรงพยาบาลจะส่งเอกสารไปยังบริษัทประกันของท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเข้าพักรักษาตัว ข้อยกเว้นการได้รับหนังสือคุ้มครอง   ค่ารักษาพยาบาลอาจล่าช้าหรือไม่ได้รับหนังสือคุ้มครองมีหลายปัจจัย คือ
 
 1. ขั้นตอนการตรวจสอบของผู้ให้บริการประกัน
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลแอพลิเคชันและ / หรือ ระยะเวลาในการเข้าพักอาจไม่เพียงพอที่จะให้ประกัน  เตรียมตัวทันได้
 3. ความแตกต่างใน โซนเวลา วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ วันหยุดธนาคาร
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นโยบาย
 • หากยื่นเอกสารไม่ทันทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการกับประกันได้ในกรณีนี้ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน เป็นเงินสดหรือจ่ายด้วยบัตรเครดิต ทางโรงพยาบาลจะออกหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารทั้งหมด ไปเบิกคืนกับบริษัทประกันได้
 • ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่าย เช่น insurance co-payment , Deductible , Folicy Exass , Extra Meal , VIP Room หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น
ข้อมูลการประกันที่สมบูรณ์ควรถูกส่งระหว่างการเข้าพักทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำนินการทางประกันหลังผู้ป่วยออกไปจากโรงพยาบาลแล้ว

รายชื่อบริษัทประกันคู่สัญญาต่างประเทศ
 
AAI Australia       
Aetna International
Admedika (PT. Administrasi Medika)
ADAC
AGA service Company
AIU Insurance Company
AP Companies Global Solutions
Asia Medical Assistance
Assist-Card Smalline Corp. S.A.
AXA Assistance
AXA PPP Healthcare Limited
Best Service Group
CareJet Assist
Colonnade Insurance
Coris Riga Global Service SIA
First Assistance (NZ)
Global Benefits Group
GeoBlue
Gulf Electronic Management Systems (Tazur)
Henner-GMC
Health 360 Ancillary WLL
HTH Worldwide LLC
Insmart Company
MAI (Medical Administrators International)
Marm Assistance
Medic’Air International
MEDCAM Assistance
Med con team GmbH
Medicall AG
MSH International
MSH China Enterprise Services
Now Health International (Asia Pacific)
People&Partners Insurance
PT AA International
Q Life & Medical Insurance
Remed Assistance
Savitar Group
South Asia Services Company
Tangiers International
TOKOJAYA Lao Assurance
UnitedHealthcare International
Vanbreda International-Belgium+Malaysia
Wellbe International Loss Adjusters
ทิพยประกันชีวิต บมจ.
เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
บูพาประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) บมจ. (กลุ่ม)
กรุงเทพประกันภัย บจก. (กลุ่ม)
อาคเนย์ประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
เอไอเอ บจก. (กลุ่ม)
ธนชาติซูริค(กลุ่ม) บจก.
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) (PA Gold Card) บมจ.
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) (Medical Care Card) บมจ.
ไทยประกันสุขภาพ บมจ. (กลุ่ม)
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ.(บุคคล, กลุ่ม)
ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.
ไทยประกันสุขภาพ บมจ. (บุคคล)
นวกิจประกันภัย บมจ.
โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) บมจ. (กลุ่ม)
บางกอกสหประกันภัย บมจ.
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ. (บุคคล, กลุ่ม)
เฮลท์ เบนเนฟิท คอนซัลแทนส์ บจก.
วิริยะประกันภัย บมจ. (บุคคล, กลุ่ม)
ไทยประกัน บมจ. (HBC)
ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ บมจ. (มีโลโก้ TPA)
คิว บิ อิ ประกันภัย(ประเทศไทย) บมจ.สาขาชลบุรี
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บมจ. (บุคคล)
กมลประกันภัย บมจ.
ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ HBC)
ฟอลคอนประกันภัย บมจ.
วีก้า อินเตอร์โบรคเกอร์ บจก.(กรุงเทพประกันภัย)
สยามซิตี้ประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ HBC)
แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ บจก.
แอ๊ดวานซ์  ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ.
ธนชาติประกันภัย บมจ. (HBC)
เมืองไทยประกันภัย บจก. (TPA)
กรุงเทพประกันภัย บจก. (TQM)
เอซ อินชัวรันซ์ บจก.
เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
ประกันคุ้มภัย บจก. (บุคคล)
ไอเอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) บจก. (PA)
ภัทรประกันภัย บมจ.
แคลิฟอร์เนีย ว๊าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ บจก.
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ซมโปะ ประกันภัย(ประเทศไทย) บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ทิพยประกันภัย บจก. (PA)
อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ บจก.
มิตรแท้ประกันภัย บมจ.
เอฟพีจี ประกันภัย(ประเทศไทย) บมจ. (PA)
ศูนย์สุขภาพประเทศไทย บจก.
สัมพันธ์ไลฟ์แคร์ บจก.
มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ บจก. (กลุ่ม)
ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย บจก.
กรุงเทพประกันภัย บมจ. (PA)
แอกซ่าประกันภัย บจก. (AXA Healthcare Card)
เคียวเซร่ามิต้า บจก.
กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
อาคเนย์ประกันภัย บมจ. (PA)
ฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก.
เจ้าพระยาประกันภัย บมจ. Smart PA (กลุ่ม, บุคคล)
เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ. (PA)
เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ บจก.
เอเชียประกันภัย 1950 บมจ.
บีทีประกันภัย บจก.
เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส บจก.
อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
แอลเอ็มจี ประกันภัย บมจ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ บจก.
เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแสนด์) บมจ.
เมืองไทยประกันภัย บมจ.
ทิพยประกันภัย บมจ. (ประกัน)
ไทยประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ. (ตรวจสุขภาพ)
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บมจ. (ตรวจสุขภาพ)
เจนเนอราลี่ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) บมจ.
เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ. (บุคคล)
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต(ประเทศไทย) บมจ. (บุคคล/กลุ่ม)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ. (บุคคล)
อาคเนย์ประกันชีวิต บมจ. (บุคคล)
แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ. (บุคคล)
ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม)
นำสินประกันภัย บมจ.
วิริยะประกันภัย บมจ. (บัตร VIP CARD)
โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. (กรุงเทพประกันภัย)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เอช อินชัวร์รันส์ บจก.
อาคเนย์ประกันภัย บมจ. (กลุ่ม)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. (PA Care Card)
เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินพชัวรันส์ บจก. (โลโก้ HBC)
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) บมจ. (สบายดี พีเอ การ์ด)
สินมั่นคงประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. (มีโลโก้ TPA)
โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ บจก. (โลโก้ IPAC)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. (PA)/มีโลโก้ TPA
ซิกน่าประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ HBC)
แอกซ่าประกันภัย บมจ. (Hospicare card)
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.
กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต บมจ. (PA/บุคคล)
สินทรัพย์ประกันภัย บมจ. (PA-บุคคล+กลุ่ม)
โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ. (PA)
ชับบ์สามัคคีประกันภัย บจก. (มีโลโก้ TPA)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. (Krongsri Debit Prompt)
ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ. (กลุ่มนักเรียน)
วิคเตอรี ประกันภัย(ประเทศไทย) บจก.
ซิกน่า ประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ทิพยประกันภัย บมจ. (KTB-DHIPAYA)
ประกันภัยศรีเมือง บจก. (มีโลโก้ TPA)
บางกอกสหหประกันชีวิต บมจ.
ธนชาตประกันภัย บมจ. (PA มีโลโก้ TPA)
เทเวศประกันภัย บมจ.
สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.
คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย) บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ไทยประกันสุขภาพ บมจ. (มีโลโก้ Inter SOS)
ธนชาตประกันชีวิต บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ไทยศรีประกันภัย บมจ. (PA บุคคล/มีโลโก้ TPA)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.
คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
กรุงเทพประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
Allianz Generales Laos (AGL) มีโลโก้ HBC
เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
กรุงไทยพาณิชประกันภัย บมจ. (KPI/HBC)
บีทีประกันภัย บจก. (มีโลโก้ TPA)
เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.(Chiva PA Med)
ไทยประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ./Smart Plus (HBC)
เมืองไทยประกันชีวิต บมจ./Diamond Care
เมดิลิงค์ (ประเทศไทย) บจก.
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตบมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
ทิพยประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
อาคเนย์ประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
Lamp Insurance Co.,LTD. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
อินทรประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
ทิพยประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ทิพยประกันชีวิต บมจ. (มีโลโก้ TPA)
สยามสไมล์ ไอ.เอส.ซี. บจก. (PA, สุขภาพ)
ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ. (มีโลโก้ Med-Sure)
กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ BUPA)
Aviva/Lawtonasia Insurance Brokes LTD.
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. (Debit OPD)
Pacific Cross Insurance Company Limited (มีโลโก้ Med-Sure)
ทูนประกันภัย บมจ.
สยามซิตี้ประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ. (มีโลโก้ TPA)
เอฟดับบลิวดี ปรักันชีวิต บมจ. (สาขาระยอง)
กรุงเทพประกันสุขภาพ บมจ. (มีโลโก้ TPA)
พรูเด็นเชียลประกันชีวิต บมจ. (TPA)
ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต บจก. (มีโลโก้ TPA)
แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต บจก. (มีโลโก้ HBC)
ชับบ์สามัคคีประกันภัย บมจ.
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ. (มีโลโก้ TPA)
ซิกน่าประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
ฟอลคอน ประกันภัย บจก. (มีโลโก้ เมดิลิงค์)
แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต(ประเทศไทย) บมจ. (มีโลโก้ TPA)
สินทรัพย์ประกันภัย บมจ. (PA นักเรียน)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ Med-Sure)
เมืองไทยประกันภัย บมจ. สาขาระยอง
ฟอลคอนประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ HBC)
มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวร์รันซ์ บจก. (มีโลโก้ TPA)
วิริยะประกันภัย บมจ. (มีโลโก้ TPA)
กรุงเทพประกันสุขภาพ บมจ.