HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE เริ่ม 30 ตุลาคม นี้

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE

 

 

เพิ่มเติม

ต้อนรับลมร้อน กับ โปรโมชั่น บัตรชีวะวัฒนะ 2020

เพิ่มเติม

UltraFormer III (HIFU)

เพิ่มเติม

Birthday special

BIRTHDAY  SPECIAL 

เชิญชวนคุณผู้หญิงใส่ใจสุขภาพ ห่างไกล มะเร็ง ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง "สำหรับสุภาพสตรี" ใน "เดือนเกิด" ตลอดปี 2562 (เริ่มวันนี้ - 31 ..2562)

 

เพิ่มเติม