HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE เริ่ม 30 ตุลาคม นี้

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE

 

 

เพิ่มเติม

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ให้บริการ DRIVE THRU VACCINATION ปลอดภัย สะดวก ไม่ต้องลงจากรถ

เพิ่มเติม

ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

เพิ่มเติม

สุขภาพดีทุกวันที่ 5 ตลอดปี 2562

เพิ่มเติม

UltraFormer III (HIFU)

เพิ่มเติม