HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ศูนย์และคลินิก

ศูนย์และคลินิก

แผนกอายุรกรรม

1. น้ำมูก เจ็บคอ อายุรกรรมทั่วไป
2. ไอ   
3. ไข้   ที่ไม่มีสาเหตุ
4. ท้องเสีย   อาเจียน     
5.  เบาหวาน
6. ไขมันในเลือดสูง
7. ไทรอยด์เป็นพิษ
8. ใจสั่นร่วมกับน้ำหนักลด    
9. เจ็บหน้าอกจากการไอ  ให้ส่งศูนย์โรคหัวใจ
10. เหนื่อย   หายใจไม่อิ่ม
11. ขาบวม
12. Cellulitis  บวม  แดง  มีไข้  ไม่มีแผล     
13. ตรวจ HIV ทุกกรณี     (เว้นแต่ ตรวจสุขภาพ จากบริษัทให้ ส่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และ อาชีวเวชศาสตร์ (CheckUp))
14. ตรวจร่างกาย  ขอใบรับรองแพทย์   ทำประกัน    ในกรณีที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ (Check Up) ปิดทำการ

อายุรกรรมโรคไต
1. ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจโรคไต
2. บวมทั้งตัว
3. ขาบวม กรณีที่มีประวัติโรตไตหรือปัสสาวะออกน้อย
4. Nephrotic  Syndrome, Nephritis ,Nephropathy
5. ภาวะไตวาย
6. เคยได้รับการรักษา  โดยการเปลี่ยนไต (RenalTransplantation)
7. มีความผิดปกติของค่าBUN หรือ Creatinine
8. มีความผิดปกติของการตรวจปัสสาวะ เช่น  มีโปรตีนรั่ว   มีเม็ดเลือดแดง    เม็ดเลือดขาว
** นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ  นิ่วท่อไต   ส่งแผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ    ถ้าไม่ออกตรวจให้ส่งแผนกศัลยกรรม**

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
1. ไอ >2สัปดาห์
2. ปอดบวม  ไอมีเลือดปน   มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอด  เช่น  วัณโรค ถุงลมโป่งพอง  ผลเอกซ์เรย์ปอดผิดปกติ
3. เหนื่อย  เฉพาะที่มีประวัติไอร่วมด้วย

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
1. ไข้  > 1 สัปดาห์
2. ต้องการตรวจเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์  เช่น เอช.ไอ.วี (HIV),  ซิฟิลิส (Syphilis)   และโกโนเรีย(Gonorrhea)
3. ต่อมน้ำเหลืองโต  เฉพาะที่มีผล Patho ยืนยันว่าเกิดจากการติดเชื้อ

อายุรกรรมโรคข้อ
1.  โรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง SLE
2.  โรครูมาตอยด์  (Rheumatoid)
3.  ปวดข้อ  ที่ไม่ได้เกิดจากการกระแทก  ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ

อายุรกรรมโรคเลือด
1. ความผิดปกติของเม็ดเลือดทุกชนิด
2. ความผิดปกติของไขกระดูก
3. โลหิตจาง(Anemia)
4. มะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukemia)
5. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Lymphoma)
6. ฮีโมฟิเลีย(Hemophilia)
7. หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน(Deep Vein Thrombosis, DVT )