Bangkok Hospital Rayong

HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ติดต่อเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอดผ้าป่าแห่เทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์อ่างเงิน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดยนายแพทย์วสุ ริจิรานุวัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล, ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ สิทธิตัน พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดผ้าป่าแห่เทียนพรรษา  ณ ศาลาประกอบศาสนกิจ สำนักสงฆ์อ่างเงิน ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำภายในสำนักสงฆ์อ่างเงิน พร้อมถวายเทียนพรรษา และภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี

เพิ่มเติม

CSR Green Health : โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดยนายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , นายแพทย์วสุ ริจิรานุวัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล , คุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล , แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช แพทย์ประจำศูนย์คุณภาพ , ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ สิทธิตัน และทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง รวมทั้งอาสาสมัคร รวมกว่า 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CSR Green Health : โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร บ้านเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

เพิ่มเติม

CSR Green Health : โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านน้ำใส

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดยนายแพทย์จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , นายแพทย์วสุ ริจิรานุวัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล , คุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล , แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช แพทย์ประจำศูนย์คุณภาพ , ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ สิทธิตัน , นพ.อนุสรณ์ นาประดิษฐ์ และทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลศรีระยอง รวมทั้งอาสาสมัคร รวมกว่า 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CSR Green Health : โรงเรียนนี้มีดีที่สุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านน้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

เพิ่มเติม

CSR Green Health : โรงพยาบาลสร้างสุขภาพ วัดสร้างสุขใจ ณ สำนักสงฆ์อ่างเงิน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดย นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นพ.วสุ ริจิรานุวัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, พญ.พัชรี ปิยวรเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นพ.อนุสรณ์ นาประดิษฐ์ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร รวมกว่า 50 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CSR Green Health : โรงพยาบาลสร้างสุขภาพ วัดสร้างสุขใจ ณ สำนักสงฆ์อ่างเงิน ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เพิ่มเติม

CSR Green Health : โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง (วัดศรีวโนภาส)

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดยนพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, พญ.พัชรี ปิยวรเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล, คุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลศรีระยอง รวมกว่า 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม CSR Green Health

เพิ่มเติม