HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
+66 3310 8999, +66 3892 1999
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพตับ Fibro Scan

เพิ่มเติม

ทำไมควรตรวจ Sleep test

เพิ่มเติม

บัตรชีววัฒนะ มอบสิทธิประโยชน์ ที่มีความคุ้มค่าเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

เพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เพิ่มเติม

ฟื้นพลังชาย ให้แข็งแรงอีกครั้ง กับโปรแกรม Men'Health

เพิ่มเติม