แพคเกจและโปรโมชั่น

ตรวจหาเชื้อ H.pylori ผ่านลมหายใจด้วยเครื่อง C-Urea Breath Test

ตรวจหาเชื้อ H.pylori ผ่านลมหายใจด้วยเครื่อง C-Urea Breath Test

ตรวจหาเชื้อ H.pylori ผ่านลมหายใจด้วยเครื่อง C-Urea Breath Test

ตรวจหาเชื้อ H.pylori ผ่านลมหายใจด้วยเครื่อง C-Urea Breath Test

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้มีปัญหากรดในกระเพาะอาหาร ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

เชื้อ H.pylori เป็นสาเหตุการเกิดกระในกระเพาะอาหาร และ มะเร็งกระเพาะอาหาร
สะดวกรวดเร็ว
ประสิทธิภาพการวินิจฉัย 98%

ราคา 4,500 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกโรงทางเดินอาหารและตับ
โทร.(038) 921-999 ต่อ 1929
แพคเกจและโปรโมชั่น
Menu